งานประชาสัมพันธ์ (PR) สำคัญอย่างไร

บริษัทพีอาร์ PR Consult

บทบาทงานประชาสัมพันธ์ ( Public Relations ) ในยุค Digital marketing

PR เป็นส่วนหนึ่งในหลักการทำการตลาด นอกเหนือจากกลยุทธ์ 4 P เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประสมของการสื่อสารทางการตลาดและมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย และการส่งเสริมการขายในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปของบริษัท ห้างร้าน สมาคมหรือหน่วยงานต่างๆ ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสาร อธิบายลักษณะ รูปแบบ และทำความเข้าใจให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน จึงจำเป็นที่ต้องให้ความสนใจต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณชน โดยผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนมีทัศนคติ ความเชื่อหรือมุมมองที่ดีต่อองค์กร อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานอย่างราบรื่นในระยะยาวต่อไป

บริษัทพีอาร์

การประชาสัมพันธ์จะถูกใช้เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บุคลากร สถานที่ แนวคิดและกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆขององค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นและกระตุ้นความสนใจของลูกค้าต่อสินค้าที่ ตกต่ำลง การใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงบวก ต่อองค์กร และแบรนด์สินค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดในตัวสินค้าและบริการ หรือองค์กร เป็นต้น

คำว่า “พีอาร์” นั้นเราคงเคยได้ยินกันทั่วไป แต่ความหมายและขอบข่ายของงานพีอาร์ที่แท้จริงนั้นหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือมีความเข้าใจที่ผิด โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงอาจจะเข้าใจอะไรไกลจากข้อเท็จจริงไปมากก็ได้

ความเข้าใจผิดอันดับแรก ๆ เลยก็คือ เข้าใจว่าพีอาร์คือเจ้าหน้าที่ที่คอยยืนต้อนรับที่เคาน์เตอร์ตามห้างหรือออฟฟิศและคอยตอบคำถามพื้น ๆ เกี่ยวกับบริษัทเท่านั้น อาจจะเคยได้ยินว่าเวลาลูกหลานมาบอกพ่อแม่ว่าตนทำงานเป็นพีอาร์ แต่โดนเข้าใจว่าเป็นพีอาร์ที่คอยรับแขกหน้าออฟฟิศ ที่หนักไปกว่านั้น มีการเอาคำว่า พีอาร์ ไปใช้ในงานบันเทิงยามค่ำคืน อย่างพีอาร์ชงเหล้า หรือพนักงานนั่งดื่ม ซึ่งทำให้ความเข้าใจถึงงานพีอาร์ยิ่งผิดเพี้ยนไปกันใหญ่

“พีอาร์” นั้นเป็นคำย่อจาก Public Relation หมายถึงนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งหมายถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ด้านบวกขององค์กร ซึ่งการประชาสัมพันธ์นั้นมีจุดมุ่งหมายถึงการเป็นหน้าเป็นตาและการสร้างอิมเมจของแบรนด์มากกว่าที่จะทำตลาดเพื่อสร้างยอดขายโดยตรงอย่างแคมเปญมาร์เก็ตติ้งหรืองานขาย งานประชาสัมพันธ์ที่ผ่านการวางแผนโดยพีอาร์ เอเจนซี่ที่ดี จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความผูกพันและไว้เนื้อเชื่อใจในแบรนด์นั้น ๆ

Public Relation หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า PR คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ ให้คำจำกัดความไว้ว่า การประชาสัมพันธ์คือเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม สำหรับการทำ PR หรือประชาสัมพันธ์นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการบางส่วน อาจเข้าใจผิดและคิดว่าการทำ PR คือการกระตุ้นยอดขาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการประชาสัมพันธ์คือการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจนั้น ๆ

งานประชาสัมพันธ์สำคัญอย่างไร

–      สร้างความเข้าใจ ความรู้สึกที่ดีกับแบรนด์ โดยไม่เน้นการขายทำยอดเป็นเป้าหมายหลัก ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกด้านบวกกับแบรนด์

–      สร้างการสื่อสารสองทาง เช่น การจัดกิจกรรมให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้เข้าถึงและทำความรู้จักกับลูกค้าได้

–      สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์และขององค์กรต่อสายตาลูกค้า คนทั่วไป และในท้องตลาด

–      งานพีอาร์ส่วนมากใช้งบน้อยกว่างานโฆษณาเนื่องจากมักได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ต่างๆ ร่วมด้วย

สรุปแล้วงานพีอาร์คืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารสิ่งที่องค์กรต้องการให้ลูกค้าและคนทั่วไปได้รู้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งเป็นการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร การใช้ภาษา การสะท้อนภาพลักษณ์เพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำและสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์และลูกค้า ซึ่งเป็นงานที่ต้องสั่งสมผลในระยะยาวมากกว่าแผนส่งเสริมการขายและงานการตลาดอื่น ๆ

ใส่ความเห็น

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.