บริการของเรา

 

 ซูม พีอาร์ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างแบรนด์

  • ผ่านสื่อมวลชนทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ และสื่อทีวีต่างๆ
  • ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลด้วยการเข้าถึงลูกค้าและสื่อมวลชนเป็นหลัก

1. งานประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

  แบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ  

1.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ (News Release)
คือการเขียนข่าวที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า อาทิเช่น รายละเอียดความเป็นมาของธุรกิจ แนวคิดในการทำตลาด การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค เป็นต้น เพื่อส่งให้กับสื่อมวลชนเป้าหมาย เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน รายสามวัน รายสัปดาห์ และนิตยสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อทำการเผยแพร่ต่อสาธารณะในสื่อของตนเอง โดยในแต่ละเดือนบริษัทจะทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ ข่าวซุบซิบ

ZOOM PR บริษัทพีอาร์ บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ พีอาร์เพื่อการสร้างแบรนด์ , บริษัทประชาสัมพันธ์ , Pr agency,PR Consult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Photo Caption)

การส่งภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของบริษัท อาทิเช่น ภาพการออกบูธ ภาพแนะนำบริษัท ภาพสินค้า ภาพโชว์รูม รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ เช่นการมอบรางวัลพิเศษการจัดโปรโมชั่น การบริการรูปแบบอื่นๆ ของบริษัท เป็นต้น เพื่อส่งให้สื่อมวลชน เป็นการสร้างภาพพจน์อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า

ZOOM PR บริษัทประชาสัมพันธ์ บริษัทพีอาร์ บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์, พีอาร์เพื่อการสร้างแบรนด์ ,พีอาร์เอเจนซี่ Pr agency,PR Consult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร (Executive Interview)
คือการเชิญสื่อมวลชนเข้าทำการสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารภายใต้ประเด็นที่บริษัทกำหนดไว้ เช่น สินค้าและบริการของบริษัทกลยุทธ์ และทิศทางในการทำตลาด แนวโน้มตลาดในอนาคตเป็นต้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ทำการล๊อบบี้สื่อมวลชนเป้าหมาย เพื่อทำการติดต่อประสานงาน รวมถึงนัดหมายเวลาและสถานที่ เพื่อให้ลูกค้าและสื่อมวลชนพบกัน ตามความเหมาะสม

ZOOM PR บริษัทพีอาร์ พีอาร์เอเจนซี่ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์, พีอาร์เพื่อการสร้างแบรนด์ ,บริษัทประชาสัมพันธ์ , Pr agency,PR Consult

2.งานแถลงข่าว ( Press Conference)     

     “งานแถลงข่าว” เป็นกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญต่างๆขององค์กร โดยนำเสนอผ่านสื่อมวลชนทั้งระบบ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง ด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว เพื่อกระจายเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งในการแถลงข่าวควรจัดคำนึงถึงประเด็นเป็นหลัก ว่าหัวใจของงานคืออะไร ต้องการสื่อสารอะไร เพื่ออะไร เป็นต้น เพื่อให้ได้เผยแพร่ทันที โดยสิ่งที่สื่อมวลชนคาดหวังจากงานแถลงข่าวคือประเด็นข่าวที่จะนำไปรายงานข่าว จะต้องมีช่วงเวลาถาม – ตอบสำหรับสื่อมวลชนได้ซักถามเพิ่มเติม หรือสัมภาษณ์ภายหลังงานแถลงข่าว โดยก่อนวันงานแถลงข่าว จะต้องเตรียมเอกสาร กำหนดการงานแถลงข่าว พร้อมประเด็นเนื้อหาและมุมมองข่าวที่จะนำเสนอแก่สื่อมวลชน เพื่อนำมาเขียนเป็นข่าวที่ถูกต้องสำหรับแจกสื่อมวลชน ในวันงานต้องเก็บบรรยากาศและไฮไลท์สำคัญๆเพื่อจัดทำประเด็นใหม่ในการนำเสนอให้กับสื่อมวลชน

ใส่ความเห็น

You have to agree to the comment policy.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.