กิจกรรมของเรา

เดินสายเยี่ยมสื่อมวลชน ในโอกาสต่างๆ

เช่น สวัสดีปีใหม่ ครบรอบวันเกิดหนังสือพิมพ์ พาลูกค้าแนะนำตัว มอบผลิตภัณฑ์ให้สื่อมวลชน

รวมถึงเดินสายขอบคุณสื่อมวลชน