เกี่ยวกับเรา

“ ZOOM YOUR COMMUNICATIONS ”
ขยายการรู้จัก สร้างการรับรู้ สู่เป้าหมาย

     บริษัท ซูม พีอาร์ จำกัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างแบรนด์ในทุกรูปแบบ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญประสบการณ์ กว่า 18 ปี รวมถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลด้วยการเข้าถึงลูกค้าและสื่อมวลชนเป็นหลัก โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งต่อข้อมูลข่าวสารของลูกค้าไปสู่สาธารณชนผ่านสื่อมวลชนทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ และสื่อทีวีต่างๆ โดยเราพร้อมซูมและขยายความสำเร็จของลูกค้าให้มากและเร็วที่สุด

ด้านลูกค้า
เราให้ความสำคัญกับงานลูกค้า เสมือนเป็นแบรนด์ของตัวเอง โดยร่วมสรุปงานและวางแผนการทำงานร่วมกันในทุกเดือน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ด้านสื่อมวลชน
จากประสบการณ์กว่า 18 ปีในวงการ ทำให้เรามีคอนเน็คชั่นที่เข็มแข็งกับสื่อมวลชน มีการเข้าพบเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีในโอกาสต่างๆ เช่น แสดงความยินดีโอกาสครบรอบหนังสือพิมพ์ สวัสดีปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ